Jäsenmaksut

Jyty Turku ry:n jäsenmaksut vuonna 2019

  • Prosentuaalinen jäsenmaksu: 1,32% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta

  • Euromääräinen jäsenmaksu: 5 euroa/kk

  • Opiskelijajäsenmaksu: 36 euroa/vuosi

  • Kannatusjäsenmaksu: 36 euroa/vuosi

  • Ase- tai siviilipalvelusta suorittavat on vapautettu jäsenmaksusta

Jyty Turku ry siirtyi 1.1.2017 liittoperintään. Liittoperinnässä työnantajat ja itsemaksavat jäsenet suorittavat jäsenmaksut liiton jäsenmaksujen keräilytilille:

FI07 1555 3000 1003 22, liittotunnus 651

Jytyliitto lähettää jäsenmaksuohjeet työnantajajille ja itsemaksaville jäsenille. 
Kannatusjäsenmaksu maksetaan Jyty Turku ry:n tilille. Yhdistys lähettää tästä laskun.


 

Euromääräinen jäsenmaksu: 5 euroa/kk

Peritään täysiltä kuukausilta jäseneltä, joka on jäänyt ilman palkkaa tai työttömyyskassan maksamaa etuutta. Syynä voi olla esim. opiskelu, perhevapaa (äitiys-, isyys-, hoito- ym. vapaa), kuntoutustuki (ent. määräaikainen työkyvyttömyyseläke), karenssi, asevelvollisuus, Kelan peruspäiväraha tai työmarkkinatuki. Jäsen ilmoittaa palkattoman ajan yhdistykselle.

Ilmoitus palkattomasta ajasta

 

Opiskelijajäsenmaksu: 36 euroa vuodessa (3 euroa/kk)

koskee päätoimista ensimmäistä kertaa Jyty-yhdistykseen liittyvää tutkinto-opiskelijaa. Maksu laskutetaan neljässä osassa. Kun opiskelija työskentelee säännöllisesti opintojensa ohella​, jäsenmaksu on 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Niiltä kuukausilta, kun opiskelija on maksanut prosenttijäsenmaksun, ei enää peritä opiskelijajäsenmaksua.

Lisätietoa: Opiskelija maksaa jäsenyydestään

 

Kannatusjäsenmaksu: 36 euroa/vuosi

Eläkkeelle jäädessään jäsen voi halutessaan jatkaa yhdistyksen kannatusjäsenenä.
Jyty-jäsenyyteen sisältyvä vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana jäsen jää eläkkeelle. Alennukset itse otetuista Ifin jäsenetuvakuutuksista säilyvät ennallaan, mikäli jäsenyys on voimassa.
 

Jäsenmaksun periminen

  • Uudelle työnantajalle tulee toimittaa VALTAKIRJA, jotta jäsenmaksu voidaan periä suoraan palkasta. Pyydä lomake yhdistyksen toimistosta.

  • Jos sinulla on useampi työnantaja, muista toimittaa kaikille valtakirja tai maksaa jäsenmaksut itse.

  • Jos työnantajasi ei voi periä jäsenmaksuasi suoraan palkasta tai jos haluat maksaa jäsenmaksun itse, pyydä jäsenmaksuohje yhdistykseltä tai Jytyn jäsenmaksujen palvelunumerosta 020 789 3730 (Jäsenmaksut, ma-pe kello 9-12)  tai jasenmaksut@jytyliitto.fi)

  • Jos työsuhteessasi tapahtuu muutoksia, varmista aina, että jäsenmaksua on myös muutoksen jälkeen peritty palkasta.

  • Turun kaupungin palveluksessa oleva jäsen: Vaihtaessasi Turun kaupungilla toimialalta toiseen toimita palkanlaskentaan valtakirja jäsenmaksun perimiseksi, lomakkeen saat yhdistyksen toimistosta.

Lisätietoa jäsenmaksuista Jyty-liiton sivuilla.


HUOM. Mikäli jäsenmaksua on rästissä neljältä kuukaudelta, jäsen menettää oikeutensa liiton, kassan ja yhdistyksen etuihin.

 

Jos saat soviteltua päivärahaa:

Työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan sovitellun päivärahan osalta.
Huom! Palkan osalta jäsenmaksu on suoritettava erikseen joko valtuuttamalla työnantaja perimään suoraan palkasta tai maksamalla itse!