Tietoa palkanlaskijalle

Jyty Turku ry:n jäsenmaksu vuonna 2018

 

1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta

sisältäen luontoisedut, työaikakorvaukset, lomarahan ja lomakorvauksen.

 

Jyty Turku ry siirtynyt liittoperintään 1.1.2017


Jyty Turku ry:n yhdistysnumero on 1.1.2017 lukien 674 ja liittotunnus 651.

Perityt jäsenmaksut tilitetään Jytyn jäsenmaksutilille FI07 1555 3000 1003 22 kuukausittain aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.

 

Jäsenmaksuselvitykset
Jäsenkohtaiset selvitykset perityistä jäsenmaksuista pyydetään lähettämään kuukausittain tai neljännesvuosittain. Toivomme, että lähetätte jäsenmaksujen selvitystiedot ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos toimitatte selvitystiedot paperilistauksena, lähettäkää ne osoitteella:

Jyty ry/Jäsenmaksut, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki

tai jasenmaksut@jytyliitto.fi

Suosittelemme, että luottamuksellista tietoa sisältävät sähköpostiviestit lähetetään tästä linkistä Turvapostilla. 
 


 

 

Aikaisempien vuosien jäsenmaksut

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenmaksu vuonna 2017: 1,29% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. (Liittoperintä)
Jäsenmaksu vuonna 2016: 1,29% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.
Jäsenmaksu vuonna 2015: 1,29 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.
Jäsenmaksu vuonna 2014: 1,19 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.


Lisätietoa jäsenmaksuista palkkahallinnolle