Tietoa palkanlaskijalle

Jyty Turku ry:n jäsenmaksu vuonna 2019

 

1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ml. luontoisedut, työaikakorvaukset, lomarahan ja lomakorvauksen.

Jyty Turku ry siirtynyt liittoperintään 1.1.2017
Jyty Turku ry:n yhdistysnumero on 1.1.2017 lukien 674 ja liittotunnus 651.

Perityt jäsenmaksut tilitetään Jytyn jäsenmaksutilille FI07 1555 3000 1003 22 kuukausittain aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.

Jäsenmaksuselvitykset
Jäsenkohtaiset selvitykset perityistä jäsenmaksuista pyydetään lähettämään kuukausittain tai neljännesvuosittain. Toivomme, että lähetätte jäsenmaksujen selvitystiedot ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos toimitatte selvitystiedot paperilistauksena, lähettäkää ne osoitteella:

Jyty ry/Jäsenmaksut, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki

tai jasenmaksut@jytyliitto.fi


Lisätietoa jäsenmaksuista palkkahallinnolle