Luottamusmiesvaalit 2018

JYTYN LUOTTAMUSMIESVAALI 2018

Etsimme ehdokkaita seuraaville paikoille:
 

TURUN KAUPUNKI

  • pääluottamusmies
  • sivistystoimiala: kaksi (2) luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä
  • hyvinvointitoimiala: kolme (3) luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä
  • vapaa-aikatoimiala: luottamusmies ja varaluottamusmies
  • konsernihallinto, palvelukeskukset, kaupunkiympäristötoimiala ja pelastuslaitos: kaksi (2) luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä

MUUT TYÖNANTAJAT

Voimassa olevien työehtosopimusten mukaan Jytyllä on oikeus asettaa luottamusmies seuraaville työnantajille:

Arkea Oy

Auralan Setlementti ry

Konstföreningen i Åbo-Turun Taideyhdistys ry

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry

Raision kaupunki

Turku Science Park Oy Ab

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Turun Kaupunginteatteri Oy

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Turun Satama Oy

Turun Vesihuolto Oy

TVT Asunnot Oy
 

Toimikausi

1.1.2019 – 31.12.2020


Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoisia ovat ne Jytyn jäsenet, jotka ovat ko. työnantajan palveluksessa ja ovat antaneet suostumuksensa luottamusmiesvaaliehdokkaaksi.
 

Ehdokasasettelu

Asetu ehdolle toimittamalla ehdokassuostumuslomake viimeistään maanantaina 12.11.2018 

joko sähköpostin liitteenä osoitteella jytyturku@pp.inet.fi, viestin aiheeksi Vaalitoimikunnalle,

tai postitse osoitteella Jyty Turku ry, Vaalitoimikunta, Yliopistonkatu 37 A 56, 20100 Turku.


Mikäli ehdokkaita kutakin luottamusmiespaikkaa kohti asetetaan vain yksi, syntyy sopuvaali. Jos asetetaan useampia ehdokkaita, suoritetaan marras-joulukuun vaihteessa vaali, jossa eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi.
 

Äänioikeus

Äänioikeutettuja luottamusmiesvaalissa ovat ne Jytyn jäsenet, jotka ovat vaalin toimittamisajankohtana työnantajaan palvelussuhteessa. Virkavapaalla tai työlomalla olevat jäsenet ovat äänioikeutettuja. Mikäli luottamusmiesten toimialue on rajattu, äänioikeutettuja ovat vain ne jäsenet, joita valittavaksi tuleva luottamusmies edustaa.

 

Vaalitoimikunta