Tapahtumat

K o k o u s k u t s u


Jyty Turku ry:n kevätkokous pidetään
keskiviikkona 22.5.2019 klo 18.00 alkaen
Naantalin kaupungintalon valtuustosalissa,
os. Käsityöläiskatu 2, Naantali.

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.
Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.
Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset viimeistään 6.5.2019 alla olevalla lomakkeella
tai sähköpostilla jytyturku@pp.inet.fi tai puh. 02-2517 011.

Loimaan ja Salon suunnalta järjestetään mahdollisesti yhteiskuljetus riippuen ilmoittautuneiden määrästä.

Tervetuloa
Hallitus

 

Aloitteet: Kevätkokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut kirjalliset aloitteet pyydetään toimittamaan hallitukselle viimeistään 22.4.2019 joko sähköpostitse jytyturku@pp.inet.fi tai postissa osoitteella Jyty Turku ry, Yliopistonkatu 37 A 56, 20100 Turku. Viestin aiheeksi/kirjekuoren päälle Aloite kevätkokoukselle 2019.

 


JYTYN MEGARISTEILY 3.-5.5.2019

 

Jyty Turku ry:n tuki risteilylle osallistuneelle jäsenelleen on 100 euroa (kannatusjäsenelle 50 euroa). Tuki maksetaan risteilyn jälkeen; jäsen toimittaa yhdistykselle kopion risteilyn loppumaksun kuitista (lisäksi osanottajatodistus, jos samassa kuitissa on enemmän kuin yhden jäsenen matka) ja tilinumeronsa joko sähköpostilla jytyturku@pp.inet.fi tai postitse: Jyty Turku ry, Yliopistonkatu 37 A 56, 20100 TURKU. Tuki maksetaan vain risteilylle osallistuneelle jäsenelle.

 

 

 

Jyty Turku ry:n syyskokous pidettiin  13.12.2018 klo 17.30 alkaen Original Sokos Hotel Hamburger Börsin Regina-kokousosastolla, Kauppiaskatu 6, Turku.

Paikalla oli 31 yhdistyksen jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
 

Jyty Turku ry:n hallitus vuonna 2019:


Puheenjohtaja Sari Kaarttinen

Varsinainen jäsen                                                        Henkilökohtainen varajäsen

Nanna Dragneva                                                           Sirpa Nypelö
Timo Eklund                                                                  Jan Grannas  
Outi Friberg                                                                    Kati Jokinen
Sari Heinonen                                                                Marja Koivisto
Taina Humalamäki                                                        Tero Joronen
Sirpa Junnila                                                                 Tytti Rannikko
Jaana Järvinen                                                              Teija Meltomaa
Jukka Laaksonen                                                           Päivi Merta
Jaana Lehtilä                                                                  Mikko Poikela
Lenita Niemi                                                                   Päivi Luoma-Keturi
Päivi Oikarinen                                                               Elina Kajanto
Maiju Sinisalo                                                                 Anne Grönroos
Ruut Suomela                                                                Outi Virtanen
Arja Suutari                                                                    Anita Leino
Petri Vaara-aho                                                              Tuula Lempinen
 


Jäsenmaksut vuonna 2019 (eivät muuttuneet):


1,32% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta
Euromääräinen jäsenmaksu 5 €/kk

Jäsen, joka määräaikaisesti vähintään kuukauden ajaksi on jäänyt vaille palkkaa tai vaille ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta, maksaa prosentuaalisen jäsenmaksun sijasta euromääräistä jäsenmaksua. Euromääräisen jäsenmaksu peritään kaikilta muilta työvoimajäseniltä vapaajäseniä ja varusmies- tai siviilipalveluksessa olevia lukuun ottamatta.

Opiskelijajäsenmaksu 3 €/kk eli 36 €/vuosi
Kannatusjäsenmaksu (eläkeläisjäsenet) 36 €/vuosi

JYTY TURKU RY:N VIRKISTYSTAPAHTUMIEN PERUUTUSEHDOT:

Ilman lääkärintodistusta tai hallituksen hyväksymää pätevää syytä peruuttaminen ilmoittautumisajan jälkeen tai peruuttamatta jättäminen antaa yhdistykselle oikeuden laskuttaa jäsenhinnan ja todellisten kustannusten välisen erotuksen ilmoittautujalta. Riittävän ajoissa tehty peruutus katsotaan hyväksytyksi, mikäli jonossa on muita lähtijöitä ja paikka saadaan täytettyä. Tällöin jo maksettu jäsenhinta palautetaan.